Follow us on socials

Alex Ivančo

Ředitel odboru, Ministerstvo financí ČR

JUDr. Alex Ivančo, Ph.D. je ředitelem odboru dozoru na finančním trhu na Ministerstvu financí a obchodu ČR a vedoucím Sekretariátu Národního kontaktního místa pro Směrnici OECD pro nadnárodní podniky. Dříve působil mimo jiné jako vedoucí oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Disertační práci obhájil Alex Ivančo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na systémy řešení sporů, včetně jejich navrhování, a využití moderních technologií v právu. V minulosti zastupoval agenturu CzechTrade v Brazílii a pracoval jako pozorovatel na volebních pozorovatelských misích EU. Zároveň je spoluautorem studie regulace AI v ČR.

No data was found

Other speakers

Abhijit Dey

Vice President, Axis Bank

Jaroslav Ton

CEO, 4Trans Factoring

Martina Čurdová

intimacy coordinator, theatre director

Karin Fuentesová

Founder & CEO, Digitoo