Follow us on socials

Jiri Hajek

ředitel úseku vývoje a inovací, UNIPETROL

Jiří Hájek do UniCRE nastoupil v roce 2014 a přinesl s sebou zkušenosti, které získal jako procesní inženýr v České rafinérské či ředitel společnosti Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval studiu technologií zpracování ropy a zušlechťování ropných frakcí. Absolvoval roční stáž na Technical University of Denmark se zaměřením na těžbu ropy. V souvislosti s pracovním zaměřením absolvoval Chapman University, kde získal titul MBA.

No data was found

Other speakers

Valentino Megale

CEO & Co-Founder, Softcare Studios Srls

Michal Stachník

CEO, Cisco

Jan Krob

Security Lead CZ RO SK and HU, Accenture

Tomáš Budník

Owner, Thein