Our 2024 priorities?

Jiri Hajek

Jiří Hájek do UniCRE nastoupil v roce 2014 a přinesl s sebou zkušenosti, které získal jako procesní inženýr v České rafinérské či ředitel společnosti Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde se věnoval studiu technologií zpracování ropy a zušlechťování ropných frakcí. Absolvoval roční stáž na Technical University of Denmark se zaměřením na těžbu ropy. V souvislosti s pracovním zaměřením absolvoval Chapman University, kde získal titul MBA.

The sales form is created in the SimpleShop.cz system.
The sales form is created in the SimpleShop.cz system.