Our 2024 priorities?

Martin Ratolístka

VP Product, Kiwi.com

Martin is one of the first employees of Kiwi.com, where he founded three different departments over several years: Business Development, Data & Automation and Customer Support Systems. Today, he manages the product strategy of one of the key teams, whose goal is to offer tickets cheaper than airlines and ensure smooth processing of all orders.

Martin je jedním z prvních zaměstnanců Kiwi.com, kde během několika let založil tři různá oddělení: Business Development, Data & Automation a Customer Support Systems. Dnes řídí produktovou strategii jednoho z klíčových týmů, jehož cílem je nabízet letenky levněji než aerolinky a zabezpečit hladké zpracování všech objednávek.

The sales form is created in the SimpleShop.cz system.
The sales form is created in the SimpleShop.cz system.